SVETI KRST

Je temelj krščanskega življenja, ki nas kristificira

VATIKAN (sreda, 11. april 2018, RV) – Sveti oče je katehezo med današnjo splošno avdienco, ki je potekala na Trgu sv. Petra, namenil razlagi zakramenta krsta. Kot je poudaril, je krst temelj krščanskega življenja, ki nas kristificira oziroma spreminja v Kristusa. Prav tako se je dotaknil vprašanja krščevanja otrok.

Temelj celotnega krščanskega življenja
Petdeset dni velikonočnega liturgičnega časa je ugoden čas za premišljevanje o krščanskem življenju, ki je po svoji naravi življenje, ki izvira iz samega Kristusa. Kristjani smo namreč v takšni meri, v kakršni pustimo, da Jezus Kristus živi v nas. Da bi se tega ponovno živo zavedali, je primerno začeti pri zakramentu, ki je v nas prižgal krščansko življenje. To je krst. »Kristusova velika noč nas s svojo novostjo doseže preko krsta, da bi nas ta spremenil po njegovi podobi: krščenci pripadajo Jezusu Kristusu, On je Gospod njihovega življenja,« je dejal papež Frančišek in poudaril, da je krst »temelj celotnega krščanskega življenja« (Katekizem katoliške Cerkve, 1213). Je prvi zakrament, v kolikor predstavlja prva vrata, ki omogočajo Gospodu Kristusu, da se naseli v naši osebi, nam pa, da se potopimo v njegovo skrivnost.

Potopljeni v Kristusa
Sveti oče je pojasnil, da grški glagol krstiti pomeni potopiti (glej KKC 1214). Kopel z vodo je obred, ki je skupen različnim verovanjem. Z njim se izraža prehod od enega stanja k drugemu. Je znamenje očiščenja za nov začetek. A mi kristjani ne smemo spregledati, da če se telo potopi v vodo, se dušo potopi v Kristusa, da bi prejeli odpuščanje od greha in zasijali z božansko lučjo. Kot je pojasnil papež: »V kreposti Svetega Duha nas krst potopi v Gospodovo smrt in vstajenje, s tem ko v krstnem izviru utopi starega človeka, nadvladanega z grehom, ki ga ločuje od Boga, in povzroči rojstvo novega človeka, ponovno ustvarjenega v Jezusu. V Njem so vsi Adamovi otroci poklicani v novo življenje.«

Krst je torej ponovno rojstvo. Kot že večkrat, je papež tudi danes zbrane povprašal, ali poznajo datum svojega krsta. Če praznujemo rojstni dan, kako se potem ne bi vsaj spomnili dneva ponovnega rojstva. Povabil je, naj se na ta dan Gospodu zahvalimo, kajti takrat je »Jezus vstopil vame«, »Sveti Duh je vstopil vame«. »Vsi moramo poznati datum svojega krsta,« je pripomnil.

Potopljeni v življenje Trojice
Papež je v nadaljevanju kateheze spomnil na zadnje besede, ki jih je Vstali namenil apostolom. So zelo jasno naročilo: »Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence: krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha« (Mt 28,19). »Kdor veruje v Kristusa je po krstni kopeli potopljen v življenje same Trojice,« je zatrdil sveti oče.

Krstna voda ni namreč kakršna koli, ampak je voda, nad katero se prikliče Duha, ki daje življenje. Frančišek je povabil, naj se spomnimo, kaj je Jezus rekel Nikodemu, da bi mu razložil rojstvo novega življenja: »Če se kdo ne rodi iz vode in Duha, ne more priti v Božje kraljestvo. Kar je rojeno iz mesa, je meso, in kar je rojeno iz Duha, je duh« (Jn 3,5-6). Zato krst imenujemo tudi prerojenje. Verjamemo, da nas je Bog rešil »zaradi svojega usmiljenja, po kopeli prerojenja in prenovitve v Svetem Duhu« (Tit 3,5).

Udje njegovega Telesa, kar je Cerkev
Krst je zatorej učinkovito znamenje novega rojstva za hojo v novosti življenja. Sv. Pavel na to spominja kristjane v Rimu: »Ali mar ne veste, da smo bili vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, krščeni v njegovo smrt? S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči Očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novega življenja«(Rim 6,3-4).

S potopitvijo v Kristusa nas krst naredi tudi za ude njegovega Telesa, kar je Cerkev, in soudeležence njegovega poslanstva v svetu (glej KKC 1213). Krščenci nismo izolirani, ampak smo udje Jezusa Kristusa, je izpostavil papež. Življenjska moč, ki privre iz krstnega izvira, je ponazorjena z naslednjimi Jezusovimi besedami: »Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete storiti ničesar« (Jn 15,5). Eno samo življenje Svetega Duha teče od Kristusa h krščenim in jih tako pridružuje enemu samemu Telesu (glej 1 Kor 12,13), ki je potrjeno s svetim maziljenjem in se hrani na evharistični gostiji.

Krstite otroke! Zaupajte Svetemu Duhu
Krst omogoči Kristusu, da živi v nas, in nam, da živimo združeni z Njim, da bi vsak v skladu z lastnim položajem sodeloval v Cerkvi pri spreminjanju sveta. Prejeta samo enkrat, krstna kopel razsvetljuje vse naše življenje, s tem ko vodi naše korake do nebeškega Jeruzalema. Obstaja pred in po krstu. Zakrament predpostavlja pot vere, ki jo imenujemo katehumenat. Ta pride bolj v ospredje, ko je prosilec za krst odrasla oseba. A tudi otroci so od davnih časov krščeni v veri staršev.

Papež Frančišek je na tem mestu želel odgovoriti na vprašanja nekaterih, zakaj krstiti otroka, ki še ničesar ne razume, namesto da bi počakali, da odraste in on sam prosi za krst. »A to pomeni ne imeti zaupanja v Svetega Duha,« je dejal. »Kajti, kadar mi krstimo otroka, vanj vstopi Sveti Duh in Sveti Duh v njem spodbuja rast krščanskih kreposti, ki se bodo pozneje razcvetele. To priložnost je vedno treba dati vsem, vsem otrokom, da imajo v sebi Svetega Duha, ki jih vodi skozi življenje. Ne pozabite krstiti otrok.«

Nihče si ne zasluži krsta, ki je vedno zastonjski dar za vse, odrasle in novorojenčke. A kakor se zgodi s semenom, polnim življenja, ta dar uspeva in rodi sad samo v zemlji, ki se jo goji z vero. Krstne obljube, ki jih vsako leto obnovimo med velikonočno vigilijo, se mora oživljati vsak dan, da bi krst kristificiral tistega, ki ga je prejel in ga tako zares naredil za drugega Kristusa. Krst nas torej kristificira, spreminja nas v Kristusa, je ponovil papež.

 

KATEHUMENAT- PRIPRAVA ODRASLIH NA PREJEM ZAKRAMENTOV

Tečaj priprave odraslih na prejem zakramentov, bo potekal ob nedeljah po sv. maši ob 10h. Tečaj se bo začel v nedeljo 6.10. 2019 v župnijšču na Viru. Več informacij dobite po telefonu: 01 721 6059 ali na spletni strani: zupnija.vir@rkc.si