SVETE MAŠE IN MAŠNI NAMENI

                     

SVETE MAŠE IN MAŠNI NAMENI

Od 16. APR do 25. APR 2021

ČE SE BO SITUACIJA POSLABŠALA BODO ZNOVA SVETE MAŠE SAMO PO INTERNETU, TELEVIZIJI IN RADIJU OGNJIŠČE. UPOŠTEVAJMO UKREPE, KI SO PREDPISANI.

Navodila slovenskih škofov za čas od 12. aprila do 18. aprila 2021

petek

16. 4.

Bernardka Lurška, redovnica

ŠE - 18.00

ZP - 19.00

 

+ MARIJA DOLINAR, 7. DAN

+ ANA PRELOVŠEK

sobota

17. 4.

Rudolf, mučenec

PR - 18.00

ŠE - 19.00

+ MARIJA KOS, OBL.

+ PO NAMENU DAROVALCA

nedelja

18. 4.

3. velikonočna nedelja

BR - 7.00

BR - 9.00

ČE - 10.00

BR - 10.30

ZP - 10.30

 

+ ZA ŽUPLJANE BRDA, ZLATEGA POLJA IN ČEŠNJIC

+ MIHA ZAJC, OBL.

+ PO NAMENU

+ IVANA GROŠELJ, OBL.

+ FRANC STRAŽAR, OBL.

ponedeljek

19. 4.

Leon IX., papež

BR - 19.00

+ FRANC GALE, OBL.

torek

20. 4.

Teotim, škof

BR - 19.00

ZA ZDRAVJE

sreda

21. 4.

Anzelem, škof

BR - 19.00

+ ŠTIRNOVI

četrtek

22. 4.

Aleksandra, mučenka

ŽPS OB 20.00

BR - 19.00

+ RIHARD IN POKOJNI SMRTNIKOVI

petek

23. 4.

Jurij, mučenec

GR - 19.00

+ MARTA BAJDE

 

sobota

24. 4.

Honorij, škof

ŠE - 19.00

+ FRANCKA ZARYTSKY

nedelja

25. 4.

4. velikonočna nedelja

sv. Marko, evangelist

molitev za nove

duhovne poklice

BR - 7.00

BR - 9.00

ČE - 10.00

PR - 10.30

ZP - 10.30

+ ZA ŽUPLJANE BRDA, ZLATEGA POLJA IN ČEŠNJIC

+ AVGUST CERAR

+ PO NAMENU DAROVALCA

+ ZA NOVE DUHOVNE POKLICE

+ ZA RAJNE NOVAK IN KUHAR

*PO VSAKI SVETI MAŠI VABLJENI K SVETEMU OBHAJILU: Kako pristopamo k obhajilu? Smo pri sveti maši preko televizije, radija, družabnih omrežij, nato poromamo v župnijsko cerkev: zmolimo kesanje, Oče Naš, Jagnje Božje in nato pristopimo k obhajilu, prejmemo blagoslov.
Prejem svetega obhajila izven maše

Zaradi izrednih razmer lahko verniki, ki se ne morejo udeležiti svete maše, prejmejo sveto obhajilo izven obreda svete maše (prim. rimski obrednik Sveto obhajilo in češčenje evharistične skrivnosti izven maše, Ljubljana 1975). Duhovniki lahko določijo in pravočasno oznanijo posamezne ure (še posebej ob nedeljah), ko lahko vernikom (posameznikom in družinam) podelijo sveto obhajilo in blagoslov, verniki pa lahko darujejo za potrebe Cerkve in prejmejo oznanila.