SVETE MAŠE IN MAŠNI NAMENI

                     

SVETE MAŠE IN MAŠNI NAMENI

SVETE MAŠE IN MAŠNI NAMENI:

08. 01. 2023 do 29. 01. 2023

nedelja

08. 01.

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA

BR - 7.00

+ za župljane Brda, Zlatega Polja, Češnjic, Krašnje

KR – 8.30

+ Tilka in Udankovi

BR - 9.00

+ Anton Poznič in starši

+ Janez Klopčič in starši Dovžan in Klopčič, obl.

ČE – 10.00

+ Antonija Sušnik

ZP - 10.30

+ Marija Klopčič

ponedeljek

09. 01.

 

Julijan, mučenec

CERKVENO LETO A/I

ŽPS KRAŠNJA PO MAŠI

KR - 18.00

+ Ana Močnik, obl.

RA - 19.00

+ Ljudmila Jeretina, obl.

torek

10. 01.

Gregor Niški, škof

BR - 07.00

+ Valentin Pevc

sreda

11. 01.

Pavlin Oglejski, škof

KR - 18.00

+ Anton in Frančiška Vodnik

BR - 19.00

+ Ana Cerar

četrtek

12. 01.

Tatjana, mučenka

ŽPS BRDO IN ZLATO POLJE OB 20.00

BR -  19.00

+ Tatjana, Anton, Janez Birk

petek

13. 01.

Veronika, devica

KR - 18.00

+ Vera Beguš

ŠE – 19.00

+ Avbelj Ivan in Marija

sobota

14. 01.

Oton, redovnik

 

KR - 08.00

+ Milena Mesarko

BR- 18.00

+ starši Češka in Miha Končar

nedelja

15. 01.

2. nedelja med letom

BR – 7.00

+ za župljane Brda, Zlatega Polja, Češnjic, Krašnje

KR – 8.30

+ Stanka Avbelj, obl.

ŠE – 9.00

+ Lešarjevi in Krumpakovi

ČE – 10.00

+ Šimnovi

ZP – 10.30

+Metod Pavlič, obl. in Martenkovi

ponedeljek

16. 01

Marcel, papež

KR - 18.00

+Rihtar Vladislava, obl. in družina Rihtar

BR –  19.00

+ Stanislava Dornik

torek

17. 01.

Anton, puščavnik

ŠE –  19.00

+Anton in Antonija Praznik

sreda

18. 01.

Marjeta Ogrska, redovnica

Teden molitve za edinost kristjanov

KR - 18.00

+ za zdravje

BR - 19.00

+ Stanislav Cerar, Marija Jemec in vsi Kraljevi

četrtek

19. 01.

Suzana, mučenka

BR – 19.00

+ Ivanka Kokalj

RA –  19.00

+ Ivana Grintal, 7.dan

petek

20. 01.

 

Fabijan in Boštjan, mučenca

KR - 18.00

+ Antonija Levičnik

BR - 19.00

+ družina Peterka in Hajdinjak

+ Marjana in Anton Potočnik

sobota

21. 01.

Neža, mučenka

KR - 08.00

+ Štefanija Urankar

+ Marija Udovč, 7. dan

ČE – 18.00

+ Marija Gerbec, 30.dan

ŠE - 18.00

+ Lončar Franc in Frančiška

nedelja

22. 01.

3. nedelja med letom

 

NEDELJA BOŽJE BESEDE

BR - 7.00

 + za župljane Brda, Zlatega Polja, Češnjic, Krašnje

KR – 8.30

+ Štefka Urankar

BR- 9.00

+ Gmajnarjevi

ČE – 10.00

+ Stanko in Tomažinovi

+ Pavlina Žibert in Vincenc Dacar

ZP - 10.30

+ Franc in Ivanka Klopčič, obl.

ponedeljek

23. 01.

Henrik, duhovnik

KR - 18.00

+ Frančišek Šum, obl.

BR - 19.00

+ Urška Kecelj, obl.

torek

24. 01.

Frančišek Saleški, škof

BR – 07.00

+ Veronika Avbelj

sreda

25. 01.

Spreobrnitev apostola Pavla

KR - 18.00

+ Franc Plahutnik

BR - 19.00

+ Amalija Kos in Mahkotovi

+ Pavla Jeretina

četrtek

26. 01.

Timotej in Tit, škofa

BR - 19.00

+ Jure in Julija Smrkolj

petek

27. 01.

Angela Merici, ustanoviteljica uršulink

KR - 18.00

+ Janez Štefančič

BR - 19.00

+ Maks in Marija Petek

sobota

28. 01.

Tomaž Akvinski, cerkveni učitelj

KR - 8.00

+ Janko Oražem

ŠE - 18.00

+ Majdičevi in France Gril

nedelja

29. 01.

4. nedelja med letom

BR - 7.00

+ za župljane Brda, Zlatega Polja, Češnjic, Krašnje

KR – 8.30

+ Avbelj (Kompolje) in Boškovi (Negastrn)

BR - 9.00

+ Jana Hrovat

+ Ana Prelovšek, 30.dan

ČE – 10.00

+ Vinko Urankar in Tinčkovčevi

ZP - 10.30

+ Janez in Ana Zupančič