ROŽNI VENEC

Rožni venec je pomembna oblika skupne in zasebne molitve. Je hkrati premišljevalna in ustna molitev. Tesno nas povezuje z življenjem, trpljenjem in poveličanjem Jezusa Kristusa. Kaže pa nam tudi, kakšno mesto ima Božja Mati Marija v odrešenjskem Božjem načrtu. Molitev je primerna za vsak čas. Posebno skrbno naj bi molili rožni venec v oktobru in adventnem času.

Potek molitve rožnega venca:
Najprej molimo apostolsko vero. Nato Očenaš ter trikrat Zdrava Marija s prošnjami. Sklenemo s Slava Očetu…
Sledi molitev Očenaš. Nato pa molimo desetkrat Zdrava Marija s skrivnostmi. Na koncu desetke Slava Očetu ter sledečo molitev: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.

O presveto Srce Jezusovo in Marijino. Bodi naše rešenje.

1. Skrivnosti veselega dela. Moli se v ponedeljek in v soboto.

Prošnje:
1. ki nam poživi vero.
2. ki nam utrdi upanje.
3. ki nam vžge ljubezen.

Skrivnosti:
1. ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2. ki si ga Devica ob obiskovanju Elizabete nosila.
3. ki si ga Devica rodila.
4. ki si ga Devica v templju darovala.
5. ki si ga Devica v templju našla.


2. Skrivnosti svetlega dela. Moli se ob četrtkih.

Prošnje:
1. ki je naša pot.
2. ki je naša resnica.
3. ki je naše življenje.

Skrivnosti
1. ki je bil krščen v Jordanu.
2. ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
3. ki je oznanjal božje kraljestvo.
4. ki je na gori razodel svoje veličastvo.
5. ki je postavil sveto evharistijo.


3. Skrivnosti žalostnega dela. Moli se v torek in petek.

Prošnje:
1. ki nam utrdi spomin.
2. ki nam razsvetli pamet.
3. ki nam omeči voljo.

Skrivnosti:
1. ki je za nas krvavi pot potil.
2. ki je za nas bičan bil.
3. ki je za nas s trnjem kronan bil.
4. ki je za nas težki križ nesel.
5. ki je za nas križan bil.


4. Skrivnosti častitljivega dela. Moli se ob sredah in nedeljah.


Prošnje:
1. ki nam vodi naše misli.
2. ki nam vodi naše besede.
3. ki nam vodi naša dejanja.

Skrivnosti:
1. ki je od mrtvih vstal.
2. ki je v nebesa šel.
3. ki je Svetega Duha poslal.
4. ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.
5. ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.

Na koncu vsakega dela rožnega venca smo povabljeni, da molimo desetko za rajne:

Ki se usmili naših rajnih oz. usmili se vernih duš v vicah.

 

Podoba usmiljenega Jezusa in obljuba 
Gospod je dal navodila s. Faustini za podobo usmiljenega Jezusa z napisom: Jezus, zaupam vate. Gospod želi, da je slika čaščena in ji dodal velike obljube: "Obljubljam, da duša, ki bo častila podobo usmiljenega Jezusa, ne bo pogubljena. Nadalje obljubljam takim dušam zmago nad sovražniki tukaj na zemlji, posebno pa v času smrti. Jaz sam bom zaščitil tako dušo kot svojo lastno čast." Predvideva se, da je Jezus želel, da se vsak, ki ima sliko z napisom Jezus, zaupam vate, podpiše pod njo. 

Rožni venec Jezusovega usmiljenja 
13. 9. 1935 je s. Faustina videla angela, opisanega kot izvrševalca Božje jeze, ki naj bi obiskal določeno mesto na zemlji in kaznoval grešne prebivalce. Bila je žalostna, vneto je molila in prosila angela za usmiljenje. Nekako je doumela, da so njene molitve brez moči, da bi pomirile Božji srd v tem primeru. Naenkrat se je pred njo pokazala Sveta Trojica in slišala je te besede: "Večni Oče, darujem ti telo in kri, dušo in božanstvo Tvojega preljubega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa v spravo za naše grehe in za grehe vsega sveta." Ta molitev je imela táko izredno moč, da je ustavila kazen. Jezus je razložil s. Faustini, kako naj se ta molitev moli (Moli se jo na jagodah navadnega rožnega venca). Jezus je rekel: "Môli nenehno ta rožni venec. Vsak, ki ga moli, bo prejel veliko usmiljenja ob uri smrti. Duhovniki ga bodo priporočali grešnikom kot zadnje upanje. Če najhujši grešnik zmoli ta rožni venec vsaj enkrat, bo dobil milost neskončnega usmiljenja. Želim, da ves svet spozna moje neskončno usmiljenje. Želim podariti nepredstavljive milosti tistim, ki zaupajo v moje usmiljenje." 

Rožni venec Božjega usmiljenja 
Naš Gospod je dejal Božji služabnici, s. Faustini: "Neumorno moli ta rožni venec, ki sem te ga naučil. Kdor ga bo molil bo ob uri svoje smrti prejel velike milosti: duhovniki ga bodo priporočali grešnikom kot zadnje upanje za rešitev. Tudi najbolj zakrknjeni grešnik bo sprejel milosti mojega neskončnega usmiljenja, če vsaj enkrat zmoli rožni venec Božjega usmiljenja." "Kako velike milosti bom naklonil dušam, ki bodo molile ta rožni venec. Z njegovo pomočjo lahko prosiš in dosežeš karkoli, če je le v skladu z mojo voljo. " 

Kako moliti rožni venec Božjega usmiljenja 
Gospod je dejal s. Faustini: "Moli ta rožni venec na jagodah navadnega rožnega venca." 

Na začetku zmoli Oče naš, Zdrava Marija in Verujem

Na velikih jagodah moli: "VEČNI OČE, DARUJEM TI TELO IN KRI, DUŠO IN BOŽANSTVO TVOJEGA PRELJUBEGA SINA NAŠEGA GOSPODA JEZUSA KRISTUSA, V SPRAVO ZA NAŠE GREHE IN ZA GREHE VSEGA SVETA." 

Na malih jagodah moli: "PO NJEGOVEM PREBRIDKEM TRPLJENJU USMILI SE NAS IN VSEGA SVETA." 

Na koncu trikrat dodaj: "SVETI BOG, SVETI MOČNI, SVETI NESMRTNI, USMILI SE NAS IN VSEGA SVETA." 

To je rožni venec, ki se uporablja za devetdnevnico, ki se začne na veliki petek kot priprava na praznik Božjega usmiljenja. 

Pomembnost rožnega venca Božjega usmiljenja za umirajoče 
Jezus je dejal: "Napiši, da bom vedno, ko se bo molilo ta rožni venec v prisotnosti umirajočega, stal med svojim Očetom in umirajočim, ne kot pravični sodnik, ampak kot usmiljeni Odrešenik.