ŽMPeZ BRDO

ŽUPNIJSKI MEŠANI PEVSKI ZBOR BRDO (ŽMPeZ BRDO) IMA SREČANJA V SREDO OB 20.00