ŽPS IN KLJUČARJI

ŽPS IN KLJUČARJI IMAJO SREČANJA PO DOGOVORU GLEJ OZNANILA

Prva seja Župnijskega pastoralnega sveta (ŽPS) bo v četrtek 10. 09. 2020 ob 20.00 v učilnici v župnišču.