SKUPINE ZA ČIŠČENJE CERKVE

SKUPINE ZA ČIŠČENJE CERKVE ČISTIJO OBIČAJNO V SOBOTO OB 8.00 URI.

Skupine so razdeljene po vaseh GLEJ OZNANILA