VEROUK

OBVESTILO ZA STARŠE

V ponedeljek 3. 5. 2021 bomo nadaljevali z veroukom. Držimo se ukrepov, ki so v šoli.

vir; POVEZAVA FACEBOOK ŽUPNIJE BRDO IN ZLATO POLJE