NOV ZAČETEK, NOV KORAK

V novo leto stopamo z dobrimi željami in velikimi pričakovanji. V družbenem in osebnem življenju nas lahko marsikaj preseneti. Poznamo modrost, ki pravi, da sprememba dobro dene, še posebej, če je storjena za to, da nam bo bolje. Prejšno leto je bilo polno preizkušenj, za vse ljudi. Veliko upanja polagamo na cepivo, ki ga bomo prejeli. Ne pozabimo tudi na cepivo medseboljne ljubezni in sodelovanja. Ta nam bo pomagal izpolniti naše krščansko poslantvo. Novo leto, ki je pred nami, nekatere skrbi bolj, druge manj. Veliko načrtov imamo, le malo se jih izpolni. Pregovor pravi: »Človek obrača, Bog obrne.« Zato je modro, da na življenjsko pot, ki se z novim letom odpira pred nami, odrinemo dobro pripravljeni. Tako bo pot bolj prijetna in brezskrbna, krajša in lepša.  Tudi čas, ki je pred nami, je pot, ki jo bomo morali prehoditi in je polna skrivnosti in presenečenj. A v zaupanju, da nas spremlja Gospod, ki nas je nagovoril z besedo in se je ta tudi učlovečila, nas ne sme prevevati strah pred neznanim. Kaj naj torej vzamemo za popotnico v novo leto, kaj naj bo vodilo in gibalo našega življenja tudi v prihodnje? Nič drugega kot to, kar nam naroča apostol Pavel: »Vse, kar delate, v besedi ali v dejanju, vse storite v imenu Gospoda Jezusa in po njem se zahvaljujte Bogu in Očetu« (Kol 3,17).

Naj Gospod zares blagoslavlja vsak naš korak tudi v novem letu. Ljubezen učlovečenega Boga pa naj bo naša trdna opora.

ZAHVALA

V imenu prejemnikov izredne pomoči družini v stiski  iz naše župnije se zahvaljujem vsem ljudem dobrega srca, za vaše darove, ki ste jih tudi v teh težkih časih uspeli podariti. Zbrana sredstva so bila predana 6. 1. 2021 na praznik Gospodovega razglašenje - praznika  sv. Treh  kraljev. S tem dejanjem se je tudi zaključila akcija zbiranja sredstev. Zahvaljujem se tudi občini Lukovica in sovaščanom iz Čepelj za trud, ki ste ga vložili. Želim vam vse dobro v novem letu in obilo zdravja.
Župnijski upravitelj Bernard Rožman

 

Gospodovo razglašenje (Sveti trije kralji), 6. januar 2020

Praznik Gospodovega razglašenja se v zahodni tradiciji imenuje tudi praznik sv. treh kraljev, s čimer je izraženo vsebinsko dopolnjevanje. Trije kralji (trije modri) podajajo bolj nazorno in živo predstavo o častilcih iz poganskih krajev, ki so prišli pozdravit in molit novorojenega Odrešenika. Praznik so poleg 25. decembra (Božič, praznik Jezusovega rojstva) uvedli na začetku četrtega stoletja in sicer najprej na Vzhodu in nato še na Zahodu.

Z besedo epifanija so začeli označevati predvsem prihod modrih z Jutrovega (Vzhoda),

saj pomeni prikazanje oz. razglašenje. Obisk modrih je opisan v Matejevem evangeliju (prim. Mt 2,1–12). Pisec omenjenega evangelija ne navaja števila oseb, pač pa pravi, da so prinesli trojen dar: zlato, kadilo ter miro in od tod tudi sklep, da so bili darovalci trije. Njihova imena v evangeliju niso zapisana, v različnih inačicah pa so znana iz treh legend. Imena iz zadnje so se razširila na Zahodu in se glasijo: Gašper, Miha in Boltežar. Jezus se je najprej razodel pastirjem, nato pa kljub svojemu uboštvu in nebogljenosti tudi trem zastopnikom poganskih narodov. Modri so namreč že v prvi Cerkvi veljali za predstavnike poganskega sveta, saj so bili v njih na nek način h Kristusu pritegnjeni vsi narodi zemlje. To pomeni tudi začetek misijonskega poslanstva Cerkve. Modre je po izročilu in svetopisemskem besedilu vodila zvezda, ki jih je privedla k Jezusu. Jezusa so molili in ga priznali za mesijanskega kralja ter ga »razglasili« med svojimi rojaki. Večer pred praznikom je po izročilu tretji sveti večer (prvi je pred božičem, drugi pa na silvestrovo pred novim letom), zato je na Slovenskem v navadi kropljenje z blagoslovljeno vodo in kajenje s kadilom po vseh prostorih hiše, na vhodna vrata pa se napiše začetnice imen treh kraljev z letnico novega leta: 20 + G + M + B + ...

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE IN BLAGOSLOV OTROK

V sredo, 6. januarja, ko praznujemo tretji sveti dan, Gospodovo razglašenje, k svetima mašama ob 17.00 in 18.00 posebej vabljene družine z otroki. Otroci boste lahko pred Jezusa v jaslicah položili hranilnik iz adventnega koledarja, v katerega ste v adventnem času zbirali prihranke od svojih premagovanj za revne otroke (Jezus pravi: »Kar ste storili kateremu tem malih, ste tudi meni storili«).

 

SVETE MAŠE V ČASU EPIDEMIJE

Maše so tudi z ljudstvom, samo v omejenih pogojih. Ko pridete v cerkev, prosim da zasedete tiste klopi, ki so odprte. Prosim vas, da se ne zadržujete pred vhodom v cerkev. Ko bodo določena mesta polna se cerkev zapre. V klopi je lahko en posameznik ali ena družina iz istega gospodinjstva. Držimo se ukrepov, ki so nam jih predpisali oblastniki in škofovska konferenca. V tem prehodnem obdobju sem opazil, da ostaja še nekaj klopi prostih. Tako da vabim tiste, ki lahko (ste zdravi) da se udeležite svetih maš v cerkvi in ne samo preko ekranov. Lepo je videti polno klop družinskih članov iz istega gospodinjstva. Na ta način lahko ohranite duhovno kondicijo. Imamo lahko veliko izgovorov ali pa naredimo nekaj zase in bljižne. Če se bo situacija v naši regiji poslabšala, bodo svete maše znova samo preko družabnega omrežja Facebook. Hvala za sodelovanje.

Navodila za obhajanje bogoslužja v času epidemije COVID-19 v Nadškofiji Ljubljana 18. december 2020

V skladu s sklepom Slovenske škofovske konference, ki je bil sprejet na seji Stalnega sveta SŠK 18. decembra 2020 in se glasi: »Škofje so sklenili, da bodo pri ponovni uvedbi bogoslužja upoštevali epidemiološko stanje v posameznih statističnih regijah. Na podlagi teh podatkov bo posamezni škof ordinarij za svojo škofijo sprejel odločitev o obhajanju svetih maš z ljudstvom«, sem se posvetoval z dekani in za Nadškofijo Ljubljana sprejel naslednja navodila:

  1. Zaradi še vedno neugodne epidemiološke slike na področju Nadškofije Ljubljana in velike verjetnosti, da bo obisk bogoslužja v božičnih praznikih razmeroma velik, župnikom svetujem, da nimajo bogoslužij z verniki na sveti večer, božič in na nedelje; svete maše naj obhajajo samo ob navzočnosti najožjih bogoslužnih sodelavcev, verniki pa naj sveto mašo spremljajo preko spleta ali drugih elektronskih medijev.
  2. Pri sveti maši, ki jo duhovnik obhaja z najožjimi sodelavci in brez navzočnosti drugih vernikov ter jo prenaša preko medijev, lahko sodeluje organist in s petjem tudi solist. 
  3. Po prenosu svete maše so verniki povabljeni k skupnemu prejemu obhajila v cerkvi.
  4. Župnik, ki presodi, da je v njegovi župniji epidemiološka slika bistveno boljša, se lahko tudi v navedenih dnevih odloči za sveto mašo z navzočnostjo ljudi. Pri tem mora strogo upoštevati navodila Slovenske škofovske konference in državnih ustanov.
  5. Ob delavnikih v tem času naj bodo svete maše ob sodelovanju ljudstva.
  6. Župnike spodbujam, da izrecno povabijo vernike k prejemu svetega obhajila zunaj svete maše, da bodo lahko obhajilo prejemali tudi tisti, ki iz različnih razlogov ne bodo mogli sodelovati pri sveti maši.
  7. Pri svetih mašah in pri deljenju obhajila izven maše morajo duhovniki dosledno upoštevati Navodila slovenskih škofov za obhajanje svetih maš v času epidemije COVID-19, ki so bila objavljena 18. decembra 2020 in so objavljena na spletni strani SŠK.

Ljubljana, 18. december 2020

Msgr. Stanislav Zore OFM
Ljubljanski nadškof metropolit

Navodila slovenskih škofov za obhajanje svetih maš v času epidemije COVID-19

(18. december 2020)

 

Prenos molitve in svete maše preko Facebooka (tisti, ki poznate to omrežje pomagajte starejšim - o tem govori tudi nedeljska božja beseda). Mesečna oznanila bodo samo elektronska, zaradi varnosti.

POVEZAVA FACEBOOK ŽUPNIJE BRDO IN ZLATO POLJE

PO VSAKI SVETI MAŠI VABLJENI K SVETEMU OBHAJILU - POSAMIČNO oz. glede na trenutne ukrepe

 

Kako prejemamo duhovno obhajilo

Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe  - pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila.

Če nikakor ni mogoče, da bi sodelovali pri sveti maši in prejeli sveto obhajilo, je primerno, da ga prejmemo v duhovni obliki. 

Možna in priporočena oblika:

1) Na mirnem kraju se umirimo in se nato pokrižamo.

2) Zavemo se Božje navzočnosti in obudimo ter zmolimo kesanje.

3) Preberemo evangelij dneva.

4) Nekaj časa premišljujemo ob Božji besedi (bodite pozorni na to, kaj vam govori in kakšne občutke prebuja v vas).

5) Zmolimo veroizpoved.

6) Sledi duhovno obhajilo.

Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se Ti za Tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo na križu. Želim Te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa Te želim sprejeti v svojo dušo. Ker Te ne morem prejeti zakramentalno, Te prosim, da prideš k meni duhovno: prosim Te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem.

(Kratek premor, da se povežemo z Jezusom …)
Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za Tvoj objem, hvala za to duhovno združitev s Teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od Tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v Tebi.

6) Molitev končamo z znamenjem križa.

 Msgr. dr. Marjan Turnšek


Papeževa molitev za prejem duhovnega obhajila

Pod tvojimi nogami o moj Jezus, poklekam in ti ponujam kesanje svojega skrušenega srca, ki se ponižuje v svoji ničnosti pred Tvojo sveto navzočnostjo.

Častim te v Zakramentu Tvoje ljubezni z željo, da te prejmem v svoje ubogo bivališče, ki ti ga ponuja moje srce.

V pričakovanju sreče zakramentalnega obhajila te hočem imeti vsaj v duhu.

Pridi k meni, moj Jezus, da bom jaz prišel k tebi.

O, da bi tvoja ljubezen vnela vse moje bitje tako za življenje kot za smrt.

Verujem v Te, upam v Te, ljubim Te nad vse. Amen.

 

 

Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19

Oče usmiljenja in tolažbe,
tvoj Sin Jezus Kristus
nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram,
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja,
njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov,
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,
da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.
Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

nalagam novice...