4. postna nedelja, 22. marec 2020

DRUŽINSKO BOGOSLUŽJE V PDF

NAGOVOR OB BOŽJI BESEDI  (pripravil upokojeni nadškof dr. Marjan Turnšek)

 

Verouk preko družabnega omrežja:

Verouk na daljavo 1 teden

Spoštovani starši, ker nekaj časa ne bo verouka v učilnici, imate možnost prevzeti gradivo na facebooku ali spletni strani župnije (http://zupnija-brdo-zlatopolje.rkc.si/). Če boste imeli kakšno vprašanje glede snovi lahko vprašate preko sms-a ali e-pošte zupnija.brdo@rkc.si. Snov, ki jo boste dobili jo lahko predelate v enem tednu. Srečno in veliko Božjega blagoslova vam želim. Klikni tukaj in naloži gradivo v PDF!

 

Verouk na daljavo 2 teden

Pozdravljeni veroučenci in starši začeli smo drugi teden verouka preko interneta. Na voljo imate gradivo za tekoči teden. Jezus nam lahko odpre oči, če želimo.
Veliko uspeha pri reševanju nalog. Če boste preveč obremenjeni ali boste potrebovali razlago lahko sporočite. 

GLEJ MENU; VEROUK/VEROUK NA DALJAVO

 

Obvestilo za birmance:

Ker smo v negotovi situaciji, in ne poznamo prihodnosti (vsaj jaz ne) je pomembno, da se vseeno dobro pripravimo na prejem zakramenta svete birme. V pomoč so vam lahko naslednja vprašanja:

Vprašanja za birmo - glej menu  duhovnost/zakramenti/sv.Birma

TUDI NOV PAKET VPRAŠANJ ZA NAŠE BIRMANCE V MENU-ju - duhovnost/zakramenti/sv.Birma

 

 12.3.2020 - Izredna navodila slovenskih škofov za preprečevanje širjenja koronavirusa COVID-19: odpoved svetih maš do preklica

Slovenski škofje spremljajo ukrepe države na področju preprečevanja virusnih okužb in širjenja koronavirusa COVID-19. Glede na zaostrene razmere, po posvetu s strokovnjaki in z željo, da se zaščiti zdravje in življenja vernikov, škofje določajo izredne ukrepe, ki stopijo v veljavo v petek, 13. marca 2020, ob 00.00 in trajajo do preklica.

1. V izogib širjenju koronavirusa COVID-19 in za ohranjanje zdravja prebivalstva, so do nadaljnjega odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja.

2. Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih namenih izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov. Somaševanje duhovnikov in skupno obhajanje ni dovoljeno.

3. Svete maše in križevi poti ter druge oblike pobožnosti na prostem niso dovoljeni.

4. Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila. (priloga št. 1).

5. Župniki na vrata cerkva pritrdijo obvestilo, na katerem naj bo napisano: »Svete maše so do nadaljnjega odpovedane. Možna je osebna molitev zdravih vernikov pod pogojem, da v cerkvi/kapeli ni več kot 10 oseb in so med seboj oddaljene vsaj 1,5 metra.«

6. Kjer je to mogoče, so lahko cerkve v času epidemije odprte izključno pod naslednjimi pogoji:

a) Cerkve so odprte samo za osebno molitev zdravih vernikov brez simptomov akutne pljučne bolezni.
b) Istočasno je lahko v cerkvi največ 10 oseb, med katerimi mora biti vsaj 1,5 metra razdalje.
c) Cerkev, ki je odprta za vernike, je treba vsaj dvakrat na dan očistiti z razkužilnimi sredstvi (kljuke vrat, klopi itd.).
č) Vernikom mora biti v cerkvi na voljo razkužilno sredstvo za roke.

7. Spovedovanje je odloženo za nedoločen čas. 

8. Dovoljeni so cerkveni pogrebi ob strogem upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogreb se opravi brez pogrebne svete maše in samo z najožjimi sorodniki. Pogrebna sveta maša bo lahko darovana po preklicu tega navodila.

9. V smrtni nevarnosti je dovoljeno podeljevanje bolniškega maziljenja ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.

10. Podeljevanje zakramenta svetega krsta in poroke se preloži. 

11. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele in druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb.

12. Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih srečanj. Kateheti naj starše prosijo, da manjkajočo snov predelajo skupaj s svojimi otroki.

13. Škofijske in župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi ostanejo do nadaljnjega zaprti. Verniki se lahko na župnijske urade obrnejo samo po telefonu oziroma e-pošti. 

14. Katoliški vrtci, šole in druge izobraževalne ter karitativne ustanove morajo slediti navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za zdravje RS.

15. V samostanih naj redovnice in redovniki omejijo izhode ter stike z zunanjimi obiskovalci. V samostanskih kapelah naj izpraznijo kropilnike z blagoslovljeno vodo.

16. Vsi verniki (še zlasti starejši) naj se preventivno samoizolirajo ter posvetijo čas molitvi za zdravje bolnikov, zdravstvenega osebja in čim prejšnji konec epidemije.

17. Škofje vabimo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, da v zahtevnem času epidemije okrepijo molitev za zdravje in blagoslov našega naroda. 

Duhovnike in druge pastoralne delavce lepo prosimo, da navodila natisnejo in objavijo v župnijskih listih, na oglasnih deskah oziroma na spletnih straneh ter z upoštevanjem naštetih ukrepov pomagajo pri preprečevanju širjenja virusnih okužb. 

Navodilo so sprejeli škofje na dopisni seji Slovenske škofovske konference, ki je potekala 12. marca 2020.

 

Msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK

Msgr. Alojzij Cvikl, mariborski nadškof metropolit in podpredsednik SŠK

Msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof

Msgr. dr. Peter Štumpf, murskosoboški škof

Msgr. Andrej Glavan, novomeški škof

Gospod Rok Metličar, škofijski upravitelj Škofije Celje

 

Kako prejemamo duhovno obhajilo?

Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila. Če nikakor ni mogoče, da bi sodelovali pri sveti maši in prejeli sveto obhajilo, je primerno, da ga prejmemo v duhovni obliki. Možna in priporočena oblika: 1) Na mirnem kraju se umirimo in se nato pokrižamo. 2) Zavemo se Božje navzočnosti in obudimo ter zmolimo kesanje. 3) Preberemo evangelij dneva. 4) Nekaj časa premišljujemo ob Božji besedi (bodite pozorni na to, kaj vam govori in kakšne občutke prebuja v vas). 5) Zmolimo veroizpoved. 6) Sledi duhovno obhajilo. Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se Ti za Tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo na križu. Želim Te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa Te želim sprejeti v svojo dušo. Ker Te ne morem prejeti zakramentalno, Te prosim, da prideš k meni duhovno: prosim Te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem. (Kratek premor, da se povežemo z Jezusom …) Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za Tvoj objem, hvala za to duhovno združitev s Teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od Tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v Tebi. 6) Molitev končamo z znamenjem križa.

Msgr. dr. Marjan Turnšek

 

V času epidemije škofje vabijo vse duhovnike, redovnike, redovnice in vernike, da molijo naslednjo molitev:

Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19

Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

 

Duhovniki pri svetih mašah, ki jih obhajajo zasebno, brez udeležbe vernikov, pri prošnjah za vse potrebe dodajo tri prošnje:

1. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom Covid-19 in drugih bolnikov v naši domovini in njihovih svojcev.

2. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali.

3. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.

 

Obvestilo za starše!
Verouk in ostale skupine ki delujejo v naši župniji Brdo in Zlato Polje (otroški pevski zbor, birmanske skupine, duhovne vaje, predavanja oz. vse kar deluje v župnišču...) do nadaljenega odpadejo.
Hvala za razumevanje.
Za vsa vprašanja sem vam na voljo na družabnih omrežjih in na telefonu, ki je objavljen v oznanilih in spletni strani.
Bernard Rožman

 

Postni čas ni trening v hujšanju ali nizanje mojih zmag, ampak…

 

Pogosto se katoliški verniki sprašujemo: »Kaj storiti v postu?«

Post: »Čas za vajo v bolj krščanskem življenju in za pripravo na bližnjo veliko noč z dobro pripravljenim srcem. Program poznamo že dolgo: moliti, postiti se in deliti. Toda vsakokrat ga lahko uresničujemo drugače.«

Kardinal Daneels s svojim znanim zdravim čutom daje deset praktičnih nasvetov za dober post. Dodaja pa opozorilo: »Tu je deset pravil za dober postni čas. Vendar nič ne pomenijo, če nas ne približajo Bogu in ljudem. Ali pa če nas naredijo čemerne. V tem času moramo postati bolj veseli.«

1. Moli. Vsako jutro očenaš in vsak večer zdravamarijo.

2. Poišči v nedeljskem evangeliju kratek stavek, ki ga boš premišljeval ves teden.

3. Kadarkoli kupiš kaj takega, česar ne potrebuješ za življenje – luksuzen predmet – daj  nekaj tudi revežem ali kaki ustanovi. Podari jim majhen odstotek. Preobilje zahteva delitev.

4. Naredi vsak dan komu kaj dobrega. Preden te on ali ona za to prosi.

5. Ko ti kdo da neprijeten predlog, ne misli, da bi mu moral takoj vrniti z enakim. To ne vzpostavlja ravnotežja. Dejansko padeš v kolesje. Raje utihni za minuto in kolo se bo ustavilo.

6. Če po četrt ure neuspešnega »prebiranja« ne najdeš pravega (kanala na TV), izključi aparat in vzemi knjigo. Ali pa se pogovarjaj s tistimi, ki stanujejo s teboj: bolje je »prebirati« med ljudmi; to uspeva brez »daljinca«.

7. V postnem času vstani od mize vedno nekoliko lačen. Specialisti za dietetiko so še strožji: tako delaj vse leto. Ena oseba med tremi trpi zaradi debelosti.

8. »Od-pustiti« je superlativ od »dati«.

9. Že večkrat si obljubil, da boš nekoga poklical po telefonu ali ga obiskal. Naredi to vendar!

10. Ne daj se zavesti reklamam, ki oglašajo popust. Sicer je res 30% ceneje. Toda tvoja omara za obleko začenja pokati in je za 30% preveč nabasana.

 

Srečno in veliko blagoslova v postnem času.

 

Danes, ko je petek, ne jemo mesa!” Zakaj že?

Kaj je bistvo postnega časa?

Post je čas pred veliko nočjo, ki ga zaznamujeta odpoved in darovanje. Toda kako nam lahko odpoved mesu in drugim dobrinam pomaga postati boljši?

Postni čas

Postni čas je namenjen duhovni pripravi na veliko noč podobno kot advent pred božičem. Traja 40 dni. Začne se na pepelnično sredo, dan, ko nam duhovnik pri sveti maši s pepelom na čelo naredi znamenje križa in ko slišimo besede “v prah si in v prah se povrneš”.

Postni čas traja do velikega četrtka, nedelj med pepelnično sredo in veliko nočjo pa se ne šteje v postni čas, saj je vsaka nedelja praznik Kristusovega vstajenja. Za pepelnično sredo in veliki petek velja strogi post, kar pomeni, da se odpovemo mesu in se le enkrat v dnevu do sitega najemo.

40 dni postnega časa predstavlja 40 dni, ki jih je Jezus preživljal ob postu in molitvi, hudič pa mu je pripravljal skušnjave.

Ne smemo jesti mesa?

Res je, da Cerkev priporoča, da se odpovemo mesu na pepelnično sredo in na vse petke v postnem času. Odpoved mesu izhaja iz svetopisemskega temelja. Že v stari zavezi se je prerok Daniel odpovedal mesu in alkoholu (Dan 10, 1-3). Toda bistvo posta ni v mesu, temveč v odpovedi nečemu, kar je v našem življenju pomembno. Tako je danes vse pogostejša odpoved uporabi socialnih omrežij, gledanju nanizank in podobnim stvarem, ki zavzemajo vedno večji prostor v naših življenjih.

Še bolj odpoved nečemu drugemu kot mesu velja za tiste, ki jih ne veže post od mesa. Za vse, ki so mlajši od 18 let in starejši od 60 let, ter nosečnice in obolele namreč obveza posta ne velja.

Samo odpoved ni dovolj

V postu nismo samo poklicani, da bi se nečemu odpovedali. Še bolj nas Cerkev vabi k dobrim delom. Papež Frančišek nam za post svetuje, da se ne ustavljamo zgolj pri odpovedi mesu ali čemu podobnemu: “Nobeno dejanje, ki razvija vrlino, ne more biti veliko, če ji ne sledi dobrota do drugega. Ni torej pomembno, kako pogosto se postiš, ali spiš na trdih tleh, morda ješ pepel  ̶  če ne narediš ničesar dobrega za drugega, ne narediš ničesar zares velikega.”

Zato smo povabljeni, da v tem obdobju poleg odpovedi nečemu darujemo svoj čas in denar tistim, ki potrebujejo našo pomoč. Posebej smo v času posta pozvani, da si priznamo svoje pomanjkljivosti in iz svojega življenja odstranimo tiste ovire, ki nam onemogočajo postati boljši.

Vir: www.fatherpeffley.org

 

Postna postava za leto 2020

Čas duhovne poglobitve in dobrih del. Posebne oblike spokornosti, ki jih Cerkev določa. Strogi post: na pepelnično sredo (26. februar) in na veliki petek (10. april). Veže od izpolnitve 18. leta starosti do začetka 60. leta. Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta. Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini, post in zdržek odpadeta.

 

Molitev križevega pota v postu - KLIKNI NA POVEZAVE

KRIŽEV POT MLADIH 

KRIŽEV POT ZA OTROKE

KRIŽEV POT

https://www.youtube.com/watch?v=1RQ7JwjKOyc&feature=emb_logo

 

 

 

 

nalagam novice...