VELIKI TEDEN IN VELIKONOČNI PRAZNIKI

Pred nami so velikonočni prazniki, ki jih bomo tudi letos preživeli na “daljavo”. Vendar smo veseli, da bomo z vami v številnih prenosih iz naše župnijske cerkve! Povabljeni, da se nam pridružite v prenosih in molitvi. !POZOR! Ker je zbiranje na javnem kraju prepovedano vas prosimo, da to upoštevate in pristopate posamično. Obvezna je uporaba mask in ohranjanje razdalje!
Lepe velikonočne praznike!

 

VELIKI ČETRTEK

*SVETA MAŠA OB 19.00 (PRENOS NA FACEBOOKU ŽUPNIJE BRDO)

*MOŽNOST PREJEMA SVETEGA OBHAJILA PO SVETI MAŠI 19.45 DO 20.30

*MOLITEV Z JEZUSOM NA OLSKI GORI OB 21.00 (PRENOS NA FACEBOOKU ŽUPNIJE BRDO)

 

VELIKI PETEK

*PASIJON PO MARKU (TV SLO2)

*KRIŽEV POT 15.00 (PRENOS NA FACEBOOKU ŽUPNIJE BRDO)

*MOŽNOST OSEBNE MOLITVE V CEKRVI BO  NA BRDU  OD 15.30 DO 18.30

*OBREDI VELIKEGA PETKA OB 19.00 (PRENOS NA FACEBOOKU ŽUPNIJE BRDO)

*MOŽNOST PREJEMA SVETEGA OBHAJILA PO OBREDIH NA BRDU OD 19.45 DO 20.30

*MOLITEV OB JEZUSOVEMU GROBU 21.00 (PRENOS NA FACEBOOKU ŽUPNIJE BRDO)

*20.55 KRIŽEV POT IZ VATIKANA (TV SLO2)

 

VELIKA SOBOTA

6.00 BLAGOSLOV OGNJA OB ŽUPNIJŠČU, 6.20-8.00 MOŽNOST POSAMEZNEGA OSEBNEGA PREVZEMA VELIKONOČNEGA OGNJA

 

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL

*Blagoslov velikonočnih jedil bo potekal letos malo drugače. Blagoslov se bo podeljeval na parkirišču osnovne šole na Brdu. Od določenih urah se pripeljete z osebnim vozilom. S seboj imate velikonočne jedila. Ne zapuščate vozila, lahko nekoliko spustite okna v vozilu. Ugasnite mobilne naprave, radijo in tudi avtomobil. Z zbranostjo in pobožnostjo prisluhnimo in sodelujemo pri molitvi.

 

Blagoslovi bodo ob 15.00, 16.00, 17.00 in 18.00

*15.00 BLAGOSLOV JEDIL PO TELEVIZIJI (TV SLO1)

*MOŽNOST OSEBNE MOLITVE V CEKRVI BO  NA BRDU  OD 15.00 DO 18.30

*VELIKONOČNA VIGILIJA BO OB 20.00 (PRENOS NA FACEBOOKU ŽUPNIJE BRDO)

*MOŽNOST PREJEMA SVETEGA OBHAJILA PO OBREDIH 21.00 DO 21.45

 

VELIKA NOČ

VSTAJENSKA SVETA MAŠA OB 6.00 (PRENOS NA FACEBOOKU ŽUPNIJE BRDO)

*MOŽNOST PREJEMA SVETEGA OBHAJILA PO MAŠI 7.00 DO 8.00

*MOŽNOST PREJEMA SVETEGA OBHAJILA NA ZLATEM POJU 8.30 DO 9.15.

*MOŽNOST PREJEMA SVETEGA OBHAJILA NA ČEŠNJICAH 9.30. DO 10.30

*MOŽNOST PREJEMA SVETEGA OBHAJILA NA BRDU 11.00 DO 12.00

 

OBREDE LAHKO SPREMLJATE NA RAZLIČNIH PROGRAMIH: RTV SLOVENIJA, TV EXODUS, TV GOLICA, RADIJO OGNIJŠČE, FACEBOOK: ŽUPNIJA BRDO, ZLATO POLJE IN ČEŠNJICE.

 ,

Želim vam blagoslovljeno pripravo na Jezusovo vstajenje. Felix aleluja.

Bernard Rožman, župnik

Navodila slovenskih škofov za čas od 12. aprila do 18. aprila 2021

 

VEROUK NA DALJAVO

Osnovnošolska kateheza od 12. do 16. aprila http://sku.rkc.si/2021/04/10/osnovnosolska-kateheza-od-12-do-16-aprila/

LISTKE ZA LITURGIČNI ZVEZEK LAHKO VZAMETE V ŽUPNIJSKI CERKVI. STARŠI IN UČENCI LEPO POVABLJENI K SVETIM MAŠAM MED TEDNOM ALI OB NEDELJAH.

 

 
SVETE MAŠE V ČASU EPIDEMIJE

Maše so tudi z ljudstvom, samo v omejenih pogojih. Ko pridete v cerkev, prosim da zasedete tiste klopi, ki so odprte. Prosim vas, da se ne zadržujete pred vhodom v cerkev. Ko bodo določena mesta polna se cerkev zapre. V klopi je lahko en posameznik ali ena družina iz istega gospodinjstva. Držimo se ukrepov, ki so nam jih predpisali oblastniki in škofovska konferenca. V tem prehodnem obdobju sem opazil, da ostaja še nekaj klopi prostih. Tako da vabim tiste, ki lahko (ste zdravi) da se udeležite svetih maš v cerkvi in ne samo preko ekranov. Lepo je videti polno klop družinskih članov iz istega gospodinjstva. Na ta način lahko ohranite duhovno kondicijo. Imamo lahko veliko izgovorov ali pa naredimo nekaj zase in bljižne. Če se bo situacija v naši regiji poslabšala, bodo svete maše znova samo preko družabnega omrežja Facebook. Hvala za sodelovanje.

Navodila za obhajanje bogoslužja v času epidemije COVID-19 v Nadškofiji Ljubljana 18. december 2020

V skladu s sklepom Slovenske škofovske konference, ki je bil sprejet na seji Stalnega sveta SŠK 18. decembra 2020 in se glasi: »Škofje so sklenili, da bodo pri ponovni uvedbi bogoslužja upoštevali epidemiološko stanje v posameznih statističnih regijah. Na podlagi teh podatkov bo posamezni škof ordinarij za svojo škofijo sprejel odločitev o obhajanju svetih maš z ljudstvom«, sem se posvetoval z dekani in za Nadškofijo Ljubljana sprejel naslednja navodila:

  1. Zaradi še vedno neugodne epidemiološke slike na področju Nadškofije Ljubljana in velike verjetnosti, da bo obisk bogoslužja v božičnih praznikih razmeroma velik, župnikom svetujem, da nimajo bogoslužij z verniki na sveti večer, božič in na nedelje; svete maše naj obhajajo samo ob navzočnosti najožjih bogoslužnih sodelavcev, verniki pa naj sveto mašo spremljajo preko spleta ali drugih elektronskih medijev.
  2. Pri sveti maši, ki jo duhovnik obhaja z najožjimi sodelavci in brez navzočnosti drugih vernikov ter jo prenaša preko medijev, lahko sodeluje organist in s petjem tudi solist. 
  3. Po prenosu svete maše so verniki povabljeni k skupnemu prejemu obhajila v cerkvi.
  4. Župnik, ki presodi, da je v njegovi župniji epidemiološka slika bistveno boljša, se lahko tudi v navedenih dnevih odloči za sveto mašo z navzočnostjo ljudi. Pri tem mora strogo upoštevati navodila Slovenske škofovske konference in državnih ustanov.
  5. Ob delavnikih v tem času naj bodo svete maše ob sodelovanju ljudstva.
  6. Župnike spodbujam, da izrecno povabijo vernike k prejemu svetega obhajila zunaj svete maše, da bodo lahko obhajilo prejemali tudi tisti, ki iz različnih razlogov ne bodo mogli sodelovati pri sveti maši.
  7. Pri svetih mašah in pri deljenju obhajila izven maše morajo duhovniki dosledno upoštevati Navodila slovenskih škofov za obhajanje svetih maš v času epidemije COVID-19, ki so bila objavljena 18. decembra 2020 in so objavljena na spletni strani SŠK.

Ljubljana, 18. december 2020

Msgr. Stanislav Zore OFM
Ljubljanski nadškof metropolit

Navodila slovenskih škofov za obhajanje svetih maš v času epidemije COVID-19

(18. december 2020)

 

Prenos molitve in svete maše preko Facebooka (tisti, ki poznate to omrežje pomagajte starejšim - o tem govori tudi nedeljska božja beseda). Mesečna oznanila bodo samo elektronska, zaradi varnosti.

POVEZAVA FACEBOOK ŽUPNIJE BRDO IN ZLATO POLJE

PO VSAKI SVETI MAŠI VABLJENI K SVETEMU OBHAJILU - POSAMIČNO oz. glede na trenutne ukrepe

 

Kako prejemamo duhovno obhajilo

Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe  - pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila.

Če nikakor ni mogoče, da bi sodelovali pri sveti maši in prejeli sveto obhajilo, je primerno, da ga prejmemo v duhovni obliki. 

Možna in priporočena oblika:

1) Na mirnem kraju se umirimo in se nato pokrižamo.

2) Zavemo se Božje navzočnosti in obudimo ter zmolimo kesanje.

3) Preberemo evangelij dneva.

4) Nekaj časa premišljujemo ob Božji besedi (bodite pozorni na to, kaj vam govori in kakšne občutke prebuja v vas).

5) Zmolimo veroizpoved.

6) Sledi duhovno obhajilo.

Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se Ti za Tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo na križu. Želim Te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa Te želim sprejeti v svojo dušo. Ker Te ne morem prejeti zakramentalno, Te prosim, da prideš k meni duhovno: prosim Te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem.

(Kratek premor, da se povežemo z Jezusom …)
Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za Tvoj objem, hvala za to duhovno združitev s Teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od Tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v Tebi.

6) Molitev končamo z znamenjem križa.

 Msgr. dr. Marjan Turnšek


Papeževa molitev za prejem duhovnega obhajila

Pod tvojimi nogami o moj Jezus, poklekam in ti ponujam kesanje svojega skrušenega srca, ki se ponižuje v svoji ničnosti pred Tvojo sveto navzočnostjo.

Častim te v Zakramentu Tvoje ljubezni z željo, da te prejmem v svoje ubogo bivališče, ki ti ga ponuja moje srce.

V pričakovanju sreče zakramentalnega obhajila te hočem imeti vsaj v duhu.

Pridi k meni, moj Jezus, da bom jaz prišel k tebi.

O, da bi tvoja ljubezen vnela vse moje bitje tako za življenje kot za smrt.

Verujem v Te, upam v Te, ljubim Te nad vse. Amen.

 

 

Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19

Oče usmiljenja in tolažbe,
tvoj Sin Jezus Kristus
nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram,
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja,
njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov,
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,
da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.
Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

nalagam novice...